U bent hier: Home - Risico's - Klimaat

Printvriendelijke versie


Klimaat
Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en de fysieke belasting die daar het gevolg van is, mag de temperatuur op de arbeidsplaats niet schadelijk zijn voor de gezondheid van werknemers. Op de werkplek moet het klimaat aangenaam zijn. Niet te warm en niet te koud, maar bijvoorbeeld ook niet te vochtig. Zorg voor de juiste temperatuur en luchtvochtigheid en voorkom tocht. En draag goede werkkleding.

Welk beroep heeft te maken met klimaat?
Bijna alle beroepen in de natuursteen hebben te maken met wisselende, soms onaangename klimaatsomstandigheden. Klachten over het klimaat komen vooral voor bij de:

Gevelmonteur / gevelbekleder


Wat zegt de wet- en regelgeving?


Wettelijke verplichtingen

Arbobesluit: Artikel 6.1 Temperatuur
 • De werkgever zorgen dat de (minimum-) temperatuur geen gevaar oplevert voor de gezondheid van uw werknemers.
  Dit kunt u bijvoorbeeld doen door maatregelen te nemen met betrekking tot:
  • de inrichting van de werkplek (maatregelen tegen tocht, kou en vocht);
  • de inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen (werkkleding);
  • de organisatie van de werkzaamheden: bijvoorbeeld door de werktijden te verkorten en/of de werkzaamheden af te wisselen in een warme omgeving.


Natuursteenbedrijf cao-bepalingen
 • Hoofdstuk 4; Bedrijfstijd en arbeidsduur;
  • Artikel 19 Onwerkbaar weer.


Meer informatie
   
   
 

Download gehele risico als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina