U bent hier: Home - Risico's - Geraakt worden door voorwerp

Printvriendelijke versie

 
 
 

Geraakt worden door voorwerp (vallend, rondvliegend, wegschietend) / aanrijdgevaar
Geraakt door voorwerp (vallend, rondvliegend, wegschietend)
Bij horizontaal en verticaal transport van materialen kan men geraakt worden door voorwerpen en materialen. Bij krachtige, harde wind of storm kunnen voorwerpen of materialen losraken,verschuiven of wegrollen. In dat geval zijn extra veiligheidsmaatregelen nodig. Het deelnemen aan het verkeer met name onder slechte weersomstandigheden en/of grote tijdsdruk vergroot de kans op verkeersongevallen. Indien de wagen niet goed beladen is kan de last gaan schuiven. Hierdoor wordt de wagen slecht bestuurbaar en bestaat er de kans op een verkeersongeval.


Aanrijdgevaar
Bij het uitstappen en laden en lossen ontstaan vaak ongebruikelijke verkeerssituaties. Hierbij is er kans op verkeersongelukken waarbij de chauffeur kan worden aangereden.


Welk beroep heeft vaker te maken met geraakt worden door voorwerpen en materialen of aanrijdgevaar?

Chauffeur


Wat zegt de wet- en regelgeving?


Wettelijke verplichtingen

Arbobesluit: Artikel 3.15 Markering gevaarlijke plaatsen
 • Arbeidsplaatsen moeten worden gemarkeerd bij:
  • valgevaar;
  • gevaar voor vallende voorwerpen;
  • obstakels voor personen of voertuigen.

Arbobesluit: Artikel 3.17 Voorkomen gevaar door voorwerpen, producten, vloeistoffen of gassen
 • Het gevaar te worden getroffen of geraakt door voorwerpen, producten of onderdelen daarvan dan wel vloeistoffen, of het gevaar bekneld te raken, dient zoveel mogelijk voorkomen of beperkt te worden. Collectieve maatregelen hebben voorrang boven individuele maatregelen.

Arbobesluit: Artikel 8.3 Beschikbaarheid en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Als gevaar op de arbeidsplaats aanwezig is of kan ontstaan, zijn voor de werknemers die aan dat gevaar blootstaan of kunnen blootstaan, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) in voldoende aantal beschikbaar. Werknemers dienen de persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. Persoonlijke beschermingsmiddelen worden onderhouden, gerepareerd en zindelijk gehouden, en indien nodig vervangen.


Natuursteenbedrijf cao-bepalingen
 • Hoofdstuk 8; Welzijn en zekerheid;
  • Artikel 32E, Risico-inventarisatie en -evaluatie (Rl&E).
 • Hoofdstuk 10; Arbeidsomstandigheden en veiligheid;
  • Artikel 47 Stichting Arbouw, lid 2, 3, 4, 5.


Meer informatie
   
   
 

Download gehele risico als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina